Inspraakavond

Gemeenteplan Fietsverbinding Houtmanpad roept weerstand op.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Tijdens de drukbezochte informatieavond op 3 augustus in “Het Wapen van Kennemerland”, waarbij de gemeente haar plannen voor een nieuwe fietsverbinding via het Houtmanpad presenteerde, liepen de gemoederen hoog op.

Ondanks de vakantietijd namen ruim 70 betrokken buurtbewoners en belanghebbenden de moeite om hun stem te laten horen tegen de voorgenomen plannen van de gemeente. Vooral de noodzaak van het veranderen van een rustiek voetpad in een snelle verbinding voor fietsers en onvermijdelijk ook snorfietsers richting de kust ontbreekt volgens de meerderheid van de aanwezigen.

Pieter Vonck, woordvoerder van het Comité “Behoud Houtmanpad”, opende de discussie door de aanwezige burgers te wijzen op de mogelijkheid om hun bezwaren tegen de gemeentelijke plannen kenbaar te maken. Vervolgens lichtte Aad Batenburg, project manager van de Gemeente Haarlem, de plannen toe. Dit leidde tot een verhit vragenvuur van de burgers richting de Gemeente Haarlem, waarbij onderwerpen zoals veiligheid van de gebruikers van het pad (schoolkinderen, wandelaars, enz), behoud van een uniek stuk natuur, de hoge kosten (2,4 miljoen) en de gebrekkige inspraakprocedure voorbij kwamen.

Helaas lieten de politieke partijen, uitgezonderd D66 en Groen Links, op deze avond verstek gaan. De Gemeente Haarlem heeft toegezegd de reacties van de burgers zorgvuldig mee te laten wegen in hun besluitvorming.

Inmiddels is de petitie “Houtmanpad is mooi zat” al meer dan 1.600 keer ondertekend, een extra bevestiging van de weerstand tegen de voorgenomen plannen.

Voor meer informatie, bezoek http://petities.nl/petitie/houtmanpad-is-mooi-zat.

Comité “Behoud Houtmanpad”

Advertenties

3 reacties op Inspraakavond

 1. Ronnie Allebrandi zegt:

  Zoveel afwijzende reacties, hier moet naar geluisterd worden!

 2. P.S. Weijers zegt:

  Inspraak is een farce, als het besluit al is genomen en grond al is aangekocht.

  • Frans van Himmbergen zegt:

   Het achterkamertjescircuit dreigt hier in deze regentenstad voor de zoveelste keer weer eens te winnen. Het is pure minachting van de besloten kongsi politieke/ambtenarenkaste. Een voorbeeld van 8 mei l.l.eerst de curieuze reactie van de op Koningstein residerende meeuwenjagende “stadsecoloog” tegenover mij
   “Naar aanleiding van uw melding over kap aan het Houtmanpad heb ik gistermiddag de situatie bekeken en op foto’s vastgelegd.
   Vandaag heb ik aan mijn collega’s van verkeer gevraagd, hoe de procedure is ten aanzien van de aanleg van het fietspad.
   Volgens mijn collega’s is er nog helemaal geen sprake van uitvoerende maatregelen. Op dit moment wordt nog aan het ontwerp gewerkt.
   Er is nog helemaal geen opdracht voor uitvoering gegeven.
   Het is dus bij de gemeenteambtenaren volstrekt onduidelijk, wie er opdracht heeft gegeven. Het is ook onduidelijk, wat de bedoeling kan zijn van de door u gesignaleerde kap.
   Wat betreft de feitelijke kap:
   Voor het verwijderen van de coniferen is geen kapvergunning noodzakelijk. Kappen zou wel moeten worden gedaan in overeenstemming met de verplichtingen op grond van de Flora- en faunawet. Daarbij is het broedseizoen geen voorwaarde. Het gaat niet om de datum. Het gaat er om, dat nestelende vogels niet mogen worden verstoord.
   In de bestaande situatie is het onwaarschijnlijk, dat in de kale takken van de coniferen vogels zouden willen nestelen.
   De aanwezige coniferen zijn schadelijk voor de aanwezige oude meidoornhaag. Door overgroeien is de haag plaatselijk al afgestorven.
   Het zou heel goed zijn, wanneer de hele rij coniferen zou verdwijnen en worden vervangen door gewone wilde struiken. Dat vervangen van de coniferen door struiken kan het beste in het winterhalfjaar worden gedaan.
   Met vriendelijke groet,

   Het op dezelfde dag gemaakte rapport van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland luidt toch heel anders;
   Rapport Houtmanpad 8 mei 2011
   Dit rapport is gemaakt n.a.v. een melding van werkzaamheden in broedseizoen.
   Schouw heeft plaatsgevonden op zondag 8 mei 2011 van 13.30 – 14.15 uur.
   Werkzaamheden die hebben plaatsgevonden
   Ik constateer dat recent de volgende machinale werkzaamheden hebben plaatsgevonden:
   Hekwerk/raster ten westen van de brug pal ten westen van de Westelijke Randweg tussen Houtmanpad en weiland over een lengte van 30 meter is weggehaald en afgevoerd
   Dat daarbij meidoornhaag die vlak naast voormalige raster staat is beschadigd
   Dat daardoor nu vrije toegang tot dit weiland is ontstaan (meidoornhaag is hier niet geheel dicht)
   Een deel van de coniferen (Thuja’s) ter hoogte van 2e bruggetje ten westen vd Randweg pal ten zuiden van Houtmanpad zijn omgekapt en afgevoerd. Het betreft een doorgang van ca 4 meter in de bestaande dichte Thuja-aanplant die ca 7 meter breed is, m.a.w. er is oppervlakte bijna 30 m2 coniferen weggehaald. De resterende Thuja’s zijn ca.6 meter hoog, de gekapte waren dat waarschijnlijk ook
   Dat daarbij de oever van het dwarsslootje over breedte van 4 meter beschadigd is
   Dat daarbij een vlakbij de coniferenaanplant gelegen braamstruweel is beschadigd over een oppervlak van ca 15 m2
   Aanwezige vogels
   Ik constateer deze middag de aanwezigheid van de volgende 10 soorten vogels in en vlakbij de Thuja-aanplant: tjiftjaf, groenling, tuinfluiter, zwartkop, winterkoning, merel (zang gehoord), boerenzwaluw, kauw, meerkoet, houtduif (aanwezigheid gezien). Ik zie een (leeg) nest in de meidoornhaag. De zang van de vogels duidt op territoriaal gedrag, dit indiceert dus broeden.
   Verstoring nesten
   Door de werkzaamheden zijn de vogels die broeden in de vlakbij gelegen meidoornhaag en braamstruweel verstoord. Het is bekend dat in dichte meidoorns en braamstruwelen veel vogels broeden. In de Thuja’s zelf verwacht ik geen broedende vogels, ik heb deze (of hun nesten) daar althans deze middag niet gezien.
   Opgemaakt op 8 mei 2011 te Haarlem, door:
   Ir. Antje Ehrenburg (ecoloog),
   bestuurslid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.
   Rond dezelfde dag ontving ik het arrogante schrijven van ene Kool; die inmiddels de regie van de stadsecoloog t.o.v. mij had overgenomen.
   “”Om van het Houtmanpad een fietsroute te maken is als besluit reeds opgenomen in het uitvoeringsprogramma fiets.
   Dit programma is vastgesteld door de gemeenteraad in april 2007
   Dit programma heeft geen eigen financiering en is voor realisatie daarom afhankelijk van ‘vreemd’ geld.
   Omdat de provincie Noord Holland heeft besloten subsidie toe te kennen voor dit project is de mogelijkheid ontstaan dit programmadoel te verwezenlijken.
   De raad heeft op basis hiervan recentelijk groen licht gegeven aan de ambtelijke organisatie en de opdracht gegeven de benodigde planontwikkeling op te starten.
   Er heeft een participatieavond plaatsgevonden eind april 2011.
   Onder alle genoemde raadsbesluiten liggen raadstukken. Deze zijn openbaar en te vinden op de website van de gemeente Haarlem onder Bestuur en Organisatie/ Documenten en Cijfers / BIS (bestuurlijk informatie systeem).
   Wanneer er documenten beschikbaar komen in het kader van de participatie dan zullen deze zoals gebruikelijk met belanghebbende besproken worden. Dergelijke zaken vinden plaats onder de regie van de projectleider (nog een ambtenaar). De projectleider is de heer Batenburg.
   Voor vrijgave van documenten is soms toestemming nodig van het bestuur.
   Het is helder dat u bezwaren heeft tegen het fietspad. Dat is uw goed recht als burger. Het ambtelijk apparaat werkt echter in opdracht van het gemeentebestuur.
   Wanneer u wilt meedenken over de vorm waarin de fietsroute tot stand moet komen dan raad ik u aan om deel te nemen aan het participatieproces. U moet dan wel belanghebbend zijn. Mij is niet duidelijke in welke hoedanigheid u dat bent.
   Wanneer u de komst van het fietspad wilt frustreren dan raad ik u aan om uw pijlen te richten op het gemeentebestuur. Alleen het gemeentebestuur kan besluiten een genomen raadsbeslissing te heroverwegen. Het geeft denk ik geen pas als ambtenaren dat voor het bestuur gaan doen. Dat zou pas echt ondemocratisch zijn.
   Er kan dan ook geen sprake van zijn dat de kap van coniferen en de plaatsing van het hek rechtstreeks verband hebben met de komst van de fietsroute. Daarvoor zijn we nog niet ver genoeg in het proces. Veel waarschijnlijker is dat vanuit andere disciplines, als gevolg van (toevallige ?) goede onderlinge commnucatie, wel alvast rekening wordt gehouden met de komst van deze fietsroute.
   met vriendelijke groet
   Frank Kool
   fietscoordinator/beleidsmedewerker verkeer

   Arrogante rotventjes zijn het, hopelijk kunnen jullie hier iets mee.

   Frans van Himbergen
   fransvhimbergen@hetnet.nl.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s