Uitnodiging voor proost en toost op Houtmanpad

Beste allemaal,

Het zal niemand zijn ontgaan dat op 19 december j.l. de gemeenteraad het plan voor een fietspadlangs het Houtmanpad van tafel gestemd heeft.
Dit succes is mede te danken aan jullie hulp en steun, waarvoor onze grote dank!
De Stichting Behoud Houtmanpad e.o. heeft daarmee vooralsnog haar belangrijkste doel bereikt.

Graag nodigen wij jullie uit om samen met ons een toost uit te brengen op het nieuwe jaar én op het behoud van het Houtmanpad.

Wanneer: zondag 5 januari 2014
Locatie: ’t Wapen van Kennemerland vanouds De Stinkende Emmer
Tijd: 16.00 – 19.00 uur

Laat ons via facebook weten of je komt!
https://www.facebook.com/stichting.behoudhoutmanpad#!/events/247525775410436/

Bestuur stichting Behoud Houtmanpad e.o.

Bestuur Stichting Houtmanpad

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

College wil STOPPEN met aanleg fietspad Houtmanpad!

PERSBERICHT zoals uitgestuurd door de gemeente Haarlem 27-11-2013:

“College wil stoppen met fietspad Houtmanpad”

Het college van burgemeester en wethouders heeft 26 november 2013 besloten de gemeenteraad voor te stellen geen fietspad aan te leggen naast het Houtmanpad.

De gemeenteraad zal hier 19 december a.s. een besluit over nemen. 

Lees HIER meer!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

HOUTMANPAD BREAKING NEWS !!!!!

De Raad van State heeft de Stichting Behoud Houtmanpad, e.o. in het gelijk gesteld!
Het beroep en hoger beroep tegen de omgevingsvergunning voor de (ver)bouw van bruggen en kap van 7 bomen is gegrond verklaard. Het besluit van de gemeente is vernietigd!

Beslissing:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem van 19 november 2012 in zaak nr. 12/4767;
III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond;
IV. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem van 9 oktober 2012, kenmerk MS/JZ/2012/207364;

Hier is de summery van de Hoger Beroep zaak te lezen:
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=75728&summary_only

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Wethouder Rob van Doorn opgestapt!

Wethouder Van Doorn, verantwoordelijk voor het project Houtmanpad, is gisteravond tijdens de raadsvergadering opgestapt. Van Doorn was het vertrouwen van de raad kwijtgeraakt in een zaak betreffende de Waarderweg.

Al voor aanvang van de vergadering was aan de wethouder gevraagd met een uitgebreid financieel overzicht van de kosten voor het Houtmanpad te komen.
Van Doorn zegde toe maandag a.s. te reageren op dit verzoek. De Actiepartij besloot hierop om de motie ‘Houtmanpad plat of Schrappen we dat’ niet in stemming te brengen.

Wat e.e.a. aan consequenties heeft voor het Houtmanpad is nog onduidelijk.
In de commissie beheer zal donderdagavond a.s. hierover verder gesproken worden.

Lees het hele verslag op: https://houtmanpad.wordpress.com/

Geplaatst in Uncategorized | Tags: | Een reactie plaatsen

Actie lobbyclub Fietsersbond: doorgaan met Houtmanpad!

De Fietsersbond kwam afgelopen maandag met een persbericht naar alle fractieleden én de pers waarin het de fracties oproept om donderdagavond a.s. TEGEN de motie van de Actiepartij te stemmen. 
De Actiepartij diende afgelopen maandag tijdens de eerste Kadernota bespreking de motie in die pleit voor het definitief sluiten van het project en dossier Houtmanpad.
De Fietsersbond, die in het verleden liet weten geen prioriteit te geven aan de fietsverbinding Houtmanpad, schermt nu met het “weggooien” van geld door de gemeente indien zij het plan afblaast. 
Het persbericht van de Fietsersbond getuigt van een zienswijze waarbij het eigenbelang van deze lobbyclub voorop staat. Waar het echter daadwerkelijk om zou moeten gaan in
deze tijd van grote financiële problemen is gezond verstand en we kunnen alleen maar heel hard hopen dat het daar onze bestuurders niet aan ontbreekt.
Op het persbericht van de Fietsersbond heeft de Stichting Behoud Houtmanpad e.o. naar alle fracties een reactie met bijlage gestuurd waarin zij haar op feiten gebaseerde tegenargumenten uiteenzet.
Landelijk pleit de Fietsersbond overigens voor onderhoud aan bestaande fietspaden en niet voor aanleg van nieuwe verbindingen.
Zie voor het persbericht van de Fietsersbond én de reactie van de stichting hierop: https://houtmanpad.wordpress.com/nieuws-2/fietsersbond-roept-fracties-op-te-stemmen-voor-aanleg-fietsverbinding/
De Stichting Behoud Houtmanpad hoopt op een grote opkomst donderdag a.s. vanaf 20.00 uur van Haarlemmers om de fracties aan te moedigen de motie vooral WEL te steunen!!!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

GroenLinks wethouder luistert niet naar gemeenteraad

Partijpolitieke belangen zijn blijkbaar belangrijker dan politieke realiteitszin. Steeds meer partijen beginnen in te zien dat het fietspad een heilloze zaak is.
De fracties moeten daarom ook NU hun verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers nemen.
Tijdens de raadsvergadering was het schrijnend om te zien en horen hoe volgzaam GroenLinks en de PVDA zich opstelden ten opzichte van de wethouder. Vooral GroenLinks laat zien dat zij haar groene imago zwaar verloochent, ondanks haar krampachtige pogingen om met een meldpunt voor bomenkap mooie sier te willen maken.
Zie: http://haarlem.groenlinks.nl/GroenHaarlem
De wethouder, die deze positie bekleedt namens GroenLinks, toont zelf geen enkele visie, verschuilt zich achter zijn taak van bestuurder en wast zijn handen in onschuld, maar drukt achter de schermen koste wat kost zijn zin door! 

OPROEP 1
Stuur een bericht aan GroenLinks Haarlem op hun Facebookpagina https://www.facebook.com/pages/GroenLinks-Haarlem met als bijlage dit krantenartikel en de vraag hoe GroenLinks kan verklaren dat zij voornemens is zélf ruim 30!!! gezonde bomen onnodig te kappen (en de enige groene oever af te graven) t.b.v. de aanleg van het fietspad Houtmanpad maar wel pretenderen GROEN hoog in het vaandel te hebben door het Meldpunt Bomenkap in het leven te roepen met als ondertitel GroenLinks roept bewoners op, te melden wanneer struiken en bomen sneuvelen in hun omgeving. Met name wanneer dat schijnbaar onterecht en onnodig gebeurt.”
Groen Links kan zich echter daadwerkelijk verantwoordelijk opstellen voor Haarlems groen door NU een halt toe te roepen aan de fietsverbinding over het Houtmanpad!!!

OPROEP 2
Vul het formulier in bij het meldpunt bomenkap van GroenLinks en meld de onnodige én onterechte kap van ca. 30 prachtige bomen langs het Houtmanpad via http://haarlem.groenlinks.nl/GroenHaarlem

De stichting bereid zich thans voor op de zitting in het hoger beroep op 29 juli 2013 tegen het besluit van de Provincie Noord-Holland om de subsidietoekenning na het verstrijken van de 3e verlengingstermijn onder een andere regeling onder te brengen met soepelere voorwaarden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Geld voor Houtmanpad geregeld (HD 11 april 2013)

Het college van Gedeputeerde Staten paste eenvoudigweg tijdens het spel de spelregels aan en maakt daarmee subsidietoekenning alsnog mogelijk.
De subsidie, waarvoor de gemeente niet tijdig aan alle voorwaarden voldeed (3e verlengingstermijn verstreek op 31-12-2012), valt nu onder een andere uitvoeringsregeling die sinds vandaag, 11 april 2013 van kracht is.
Ook voelt de provincie zich geenszins geroepen zich te verantwoorden voor de kwaliteit van uitvoering van het project Houtmanpad en legt de volledige verantwoordelijkheid daarvoor bij de gemeente. Afbeelding

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie