Reactie stichting op persbericht Fietsersbond

De Fietsersbond stuurde 24 juni j.l. een persbericht naar alle raadsleden en de pers. Hierin geeft de Fietsersbond aan dat het stoppen met het project ‘recreatieve verbinding Houtmanpad’ de gemeente méér geld kost dan doorgaan met de aanleg ervan.
Dit persbericht volgde na bekendmaking van de motie die de Actiepartij op 24 juni j.l. indiende tijdens de Kadernota bespreking die avond.
Op het persbericht van de Fietsersbond heeft de Stichting Behoud Houtmanpad e.o. naar alle fracties een reactie met bijlage gestuurd waarin zij haar op feiten gebaseerde tegenargumenten uiteenzet.

Het persbericht van de Fietsersbond getuigt van een zienswijze waarbij het eigenbelang van deze lobbyclub voorop staat. Waar het echter daadwerkelijk om zou moeten gaan in
deze tijd van grote financiële problemen is gezond verstand en we kunnen alleen maar heel hard hopen dat het daar onze bestuurders niet aan ontbreekt.

Advertenties

3 reacties op Reactie stichting op persbericht Fietsersbond

  1. Pingback: Actie lobbyclub Fietsersbond: doorgaan met Houtmanpad! | Houtmanpad is mooi zat!

  2. Anoniem zegt:

    Ha Pieter en medestrijders, wat een klus leveren jullie. Uit eigen ervaring weet ik wat jullie inzet inhoudt want deze Houtmanpadkwestie is absoluut geen kattepis. MIJN COMPLMENTEN!!! Wat nu rest is alle medestrijders , kennissen, vrienden etc. die lid zijn van de Fietsersbond hun gezond verstand in te laten zetten en ze OP TE ROEPEN HUN LIDMAATSHAP VAN DEZE FIETSERSBOND OP TE ZEGGEN. De inhoud en redenering van het persbericht van deze club is zo krom. Ook zij zijn immers in het verleden ontstaan uit een, nu door hen verguisde, groep mensen die sterk werd door acties en burgerinitiatieven. DEZE BOND IS IN DE LOOP DER JAREN INMIDDELS UITGEGROEID TOT EEN GROEP POTENTATEN!! Helaas het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Met het verstrijken der jaren stijgt de verslaving aan de verkregen machtspositie zodanig dat zij het recht op voortbestaan aan het verspelen zijn. Zij gaan zichzelf zo machtig wanen dat zij zelfs hun integriteit te grabbel gooien door gebruik te maken van onwaarheden en insinuaties om politici te beïnvloeden. Dit blijkens de inhoud van hun persbericht . LEDEN WEES KRITISCH OP UW FIETSENBOND en schaar u niet achter een bestuur dat dergelijke praktijken hanteert!!! De belangen van fietsers in het betroffen gebied is meer dan voldoende behartigd. Echter voor wandelliefhebbers en wandelaars met loslopende kleine kinderen en honden raakt het RECREATIEGEBIED rondom Haarlem steeds meer verstedelijkt. De fietsers in en rondom Haarlem mogen echt niet klagen. Over de bouwactiviteiten rondom de AH en de verkeersconsequenties van de voor de ingang van AH geplaatste viskraam aan de Spoorwegstraat, over de in de nabije toekomst onevenredig toenemende verkeersactiviteiten aldaar en de gevaarlijke situaties die dit punt (nu al enige jaren) oplevert voor fietsers op de Zijlweg en in de Spoorwegstraat , hoor ik de Fietsersbond helemaal niet. Waarom focussen zij de aandacht niet daar niet op. Dat heeft veeeeel hogere prioriteit mbt fietsveiligheid dan het Houtmanpad. Bij grote verkeersdrukte moeten in een uitruksituatie de brandweer en ambulance naar het fietspad uitwijken om de file auto’s voor de Spoorwegstraat te ontwijken. Hoe vaak ik al niet snel de stoep op moest zodra ik de sirene van de ambulance hoorde is al niet meer op één hand te tellen. FIETSERSBOND DOE WAAR JE IN EERSTE INSTANTIE VOOR BENT OPGERICHT ` HET BEWAKEN VAN DE VEILIGHEID VAN DE FIETSER EN NIET HET DOORDRUKKEN VAN ONZINNIGE PLANNEN !!!!

    • Beste,

      Hartelijk dank voor deze uiteenzetting. Vanzelfsprekend sluiten wij als stichting ons hierbij volledig aan. Het wandel- en fietspad, zoals deze in het definitieve ontwerp zijn opgenomen, zullen de veiligheid zeker niet ten goede komen. Het pad voldoet dan ook geenszins aan de landelijke criteria voor dergelijke fietspaden, zoals deze zijn gesteld door de Landelijke Fietsersbond. Bovendien is de landelijke Fietsersbond van mening dat de er momenteel meer aandacht dient uit te gaan naar onderhoud van de huidige fietspaden en niet naar aanleg van nieuwe. Daarbovenop nog het exorbitant hoge bedrag dat er voor een gevaarlijk tweerichtingsfiets- en voetpad en dient te worden uitgegeven aan gemeenschapsgeld en het voorgoed verloren gaan van dit prachtige stukje natuur. En dit alles onder de noemer van een zeer gewenste “recreatieve fietsverbinding” tussen stad en duinen, waar buiten de provincie en de raadsleden die zelf graag ongestoord door wandelaars en loslopende honden van het voetpad gebruik maken als fietser, werkelijk niemand op zit te wachten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s